Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraně - samočinná puška, zn. ČZ, vz. 58V

Č. j. KRPM-91602-4/ČJ-2023-1405IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Sokolská 52
779 00 Olomouc
Č. j. KRPM-91602-4/ČJ-2023-1405IZ

Olomouc 29. června 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení správního řízení Olomouc věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně: 

částečně znehodnocená samočinná puška, zn. ČZ, vz. 58V, r. 7,62x39, povrchová koroze, 1 ks zásobníku a závěsný popruh,

která byla nalezena dne 10. 3. 2023 v Bělkovicích-Lašťanech č.p. 218 a následně uložena na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - oddělení správního řízení, na adrese Sokolská 481/52, Olomouc, neboť šetřením Policie České republiky nebyl zjištěn vlastník výše uvedené zbraně.

Poučení:
Vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 1045 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

Nepřihlásí-li se jejich vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.

por. Ing. Zdeněk Svoboda
komisař


Vyvěšeno dne: 29.06.2023
Sejmuto dne: 30.12.2023

vytisknout  e-mailem