Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí, vzor TT-33, ráže 7,64x25 Tokarev

Č. j. KRPM-146556-6/ČJ-2021-1412IZ 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Aloise Krále 3
796 01 Prostějov
Č. j. KRPM-146556-6/ČJ-2021-1412IZ

Prostějov 30. června 2023 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení (dále jen “ správní orgán “), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o zbraních “),

o z n a m u j e

dle ustanovení § 25 odst. 1, 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že dne 16.4.2008 byla v Prostějově na ulici Žeranovská nalezena věc:

  • 1ks pistole samonabíjecí, výrobce SSSR, vzor TT-33, ráže 7,64x25 Tokarev, výrobní číslo rámu TSB888,
  • 1ks zásobníku k pistoli samonabíjecí Tokarev, výrobní číslo TSB888,

která je uložena na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení na adrese A. Krále č. 3, Prostějov. Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se její nález v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadají předmětné věci do vlastnictví státu. 

por. Jiří Štvrtecký, DiS.
komisař


Vyvěšeno dne: 30.06.2023
Sejmuto dne: 31.12.2023

vytisknout  e-mailem