Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraně a střeliva

Č. j. KRPU-101383-11/ČJ-2023-0400IZ-TP 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámení o nálezu zbraně a střeliva

Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje pracoviště Teplice, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust.           § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona            č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje nález

„samonabíjecí pistole výrobní značky Walther, model P08, ráže 9x19, v.č. rámu zbraně 0604U, v.č. závěru a hlavně 0604, 1x zásobník + 16ks střeliva ráže 9x19“

K nálezu došlo dne 28.05.2023, kdy zbraň a střelivo byly nalezeny v bytě domu č.p. 25 v Duchcově, ul. Vrchlického. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně a střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraně a střeliva jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník  zbraně a střeliva se může přihlásit na oddělení správního řízení pracoviště v Teplicích, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na adrese Husitská 5, Teplice v úřední dny pondělí a středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Uvedená zbraň a střelivo zde budou uloženy po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník zbraně a střeliva v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezená zbraň a střelivo do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese:  www.policie.cz, informační servis, úřední desky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje.

prap. Jaromír Sedlecký
oprávněná osoba

Vyvěšeno dne: 01.06.2023
Sejmuto dne: 01.12.2023

                                                                            

vytisknout  e-mailem