Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPE-54072-3/ČJ-2024-1700IY-PA 

P O L I C I E  Č E S K É  R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Kontaktní místo Pardubice

Pardubice 11. června 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o nálezu zbraní

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákonač.119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 10. 06. 2024 byl na zdejší součásti předán nález:

expanzní zbraň (zbraň kategorie D) – samonabíjecí pistole, výr. Bruni, model Gap, r.9mm PAK, v.č.2017-N073543

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka nalezené věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věcí.

Vlastník shora uvedených věcí se může přihlásit v místě jejich uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pardubice, J. Zajíce 946, 530 12 Pardubice, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 17:00 hod.

Poučení: Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň podle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Zpracoval:
prap. Jiří Šiller

                                                                                                                                                                                    npor. Miloš Záleský, DiS
                                                                                                                                                                                        vrchní komisař


Vyvěšeno dne: 18.6.2024
Sejmuto dne: 18.12.2024


 

vytisknout  e-mailem