Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-27618-11/ČJ-2024-0703IZ - expanzní zbraň výrobce START-MATEJA, vzor: 1, ráže 6 mm flobert blanc, bez zásobníku, místo nálezu Havířov 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná
Mírová č. 1429/37, 73506 Karviná

Č. j. KRPT-27618-11/ČJ-2024-0703IZ                                                                                                                      Karviná 25.03.2024

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně:

- 1 ks zbraň -  druh: expanzní zbraň, výrobce: START-MATEJA, vzor: 1, ráže 6 mm flobert blanc, výrobní číslo: neuvedeno, kategorie zbraně: "D", bez zásobníku.

Uvedená zbraň byla nalezena dne 29.01.2024 Havířově Šumbarku na ulici Lidická, po prošetření policejním orgánem z obvodního oddělení Policie České republiky Havířov 3, byla zbraň uložena do skladu Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/


Vyřizuje:
nprap. Roman Musil                                                                                                                                    npor. Bc. Miroslav Juřička
tel. 974734303                                                                                                                                                           komisař


Vyvěšeno dne: 02.04.2024
Sejmuto dne: 02.10.2024

vytisknout  e-mailem