Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPU-71535-8/ČJ-2024-0400IZ-DC 

Veřejná vyhláška

oznámení o nálezu zbraně

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství Ústeckého kraje pracoviště v Děčíně, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje nález

dvou zbraní a střeliva - brokovnice dvojky a samonabíjecí pušky.

Zbraně byly nalezeny dne 16.04.2024 v dřevěném přístřešku u rodinného domu ve Šluknově.

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu zbraně jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

poučení

 Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6-ti měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín. Vlastník shora uvedené věci se může o tuto přihlásit na oddělení správního řízení pracoviště v Děčíně odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Kaštanová 301/1, Děčín, v úřední dny pondělí nebo středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Uvedená zbraň zde bude uložena po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník zbraní a střeliva v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezená zbraň do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese:
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraně - Policie České republiky

                                                                                                                                                       

Vyvěšeno dne: 10.08.2024
Sejmuto dne: 10.02.2025               

nprap. Miloslav Homola

vrchní inspektor

tel. 974432301
ISDS: a64ai6n

vytisknout  e-mailem