Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPE-38912-5/ČJ-2024-1700IY-UO 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 11. června 2024VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 27. 04. 2024 při výkopu základů pro garáž na adrese Svobody č. p. 619, 563 01 Lanškroun-Žichlínské Předměstí, byla nalezena zbraň:

1) pistole samonabíjecí, zn. FN, model 1910/22, ráže 7,65 Browning, výr. číslo nezjištěno z důvodu silné koroze,

která je uložená na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí.

Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.

Zpracoval:
nprap. Roman Kudýnek

npor. Bc. Miroslava Červová
vedoucí kontaktního místa


Vyvěšeno dne: 17.06.2024
Sejmuto dne: 18.12.2024


 

vytisknout  e-mailem