Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPE-44394-2/ČJ-2024-1700IY-PA 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

                                                                                                                                                                                       Pardubice 14. května 2024

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pardubice, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zbraních") v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje,  že dne 10.1.2013 byla v obci Velká Střítež č.p. 10, 538 25 Nasavrky, okr. Chrudim, nalezena zbraň:

brokovnice dvojka, výrobce: BELGIE, model: neuveden, ráže: 16/65, 16/65, výrobní číslo: 7190

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věci.

Vlastník shora uvedené věci se může o tuto přihlásit v místě jejího uložení,  na  adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní  materiál, kontaktní místo Pardubice, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 17:00 hod., popřípadě mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě, tel. 974 566 301 nebo 974 566 305.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Průmyslová 1478,  537 20 Chrudim. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, případně zbraň dle §  68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Oznámení o nálezu zbraně je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska. aspx.

                                                                                                                                                                                       npor. Miloš Záleský, DiS.
                                                                                                                                                                                      vedoucí kontaktního místaVyvěšeno dne: 20.5.2024
Sejmuto dne: 20.11.2024 

vytisknout  e-mailem