Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-96069-3/ČJ-2024-0701IZ - vzduchová pistole, výrobce LOVĚNA, model LOV 2, ráže 4,5 mm, výrobní číslo neuvedeno, kategorie zbraně D. 

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Bruntál jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně:

- vzduchová pistole, výrobce LOVĚNA, model LOV 2, ráže 4,5 mm,  výrobní číslo neuvedeno, kategorie zbraně D.

Uvedená zbraň byla nalezena dne 15. 3. 2023 při vyklizení skříněk v kotelně rodinného domu č. p. 268 v obci Liptáň, okres Bruntál, kde se vystřídalo několik majitelů, následně byla zbraň dne 22. 12. 2023 vydána jako nález policejnímu orgánu Územního odboru Bruntál, Obvodní oddělení Krnov. Provedenou expertizou z oboru kriminalistika, odvětví balistika bylo zjištěno, že zbraň je nefunkční a není schopná střelby. Zbraň byla dne 8. 4. 2024 uložena do skladu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Bruntál, Partyzánská č. 9, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru Bruntál. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

Nepřihlásí-li se vlastník výše předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/.

Vyřizuje: 

nprap. Ing. Libor Hynšt
tel. 974 731 303

Vyvěšeno dne: 17. 04. 2024
Sejmuto dne: 17. 10. 2024                                                                                  npor. Mgr. Jaromíra Mikulčáková 

                                                                                                                                        komisař                    

vytisknout  e-mailem