Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-16608-2/ČJ-2024-0702IZ - expanzní zbraň bez zásobníku, výrobce Kimar, model 85, ráže 9 mm PA Blanc, výrobní číslo B15127, místo nálezu Frýdek-Místek 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Frýdek-Místek
Beskydská 2061
738 19 Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-16608-2/ČJ-2024-0702IZ                                                                                                                   Frýdek-Místek 17. ledna 2024
                                                                                                                                                                              Počet stran: 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou

„nález zbraně“

expanzní zbraň bez zásobníku, výrobce Kimar, model 85, ráže 9 mm PA Blanc, výrobní číslo B15127.

Uvedená zbraň byla nalezena dne 06.01.2024 na blíže neupřesněném místě v křoví nacházejícím se poblíž vlakového nádraží ve Frýdku-Místku.  V současné době je zbraň uložena u správního orgánu.

Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně, oznamuje se nález zbraně jejímu vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná zbraň připadne do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/


                                                                                                                                                                              npor. Bc. Radan Filip v. r.
                                                                                                                                                                                           komisař
                                                                                                                                                                               974732300, 702292556
Vyvěšeno dne: 17.01.2024
Sejmuto dne: 18.07.2024

vytisknout  e-mailem