Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPE-33496-5/ČJ-2023-1700IY-CR 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Č. j. KRPE-33496-5/ČJ-2023-1700IY-CR

Chrudim 06.09.2023


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zbraních") v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 30.01.1998 v obci Zderaz byla nalezena:

expanzní zbraň Kora Brno, vzor: 007, ráže 9mmPA Blanc, výrobní číslo:1008782

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věci.

Vlastník shora uvedené věci se může o tuto přihlásit v místě jejího uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, pracoviště Chrudim, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 17:00 hod.

Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu. Oznámení o nálezu zbraně je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx

por. Miloš Záleský, DiS.
komisař


Vyvěšeno dne: 11.09.2023
Sejmuto dne: 11.03.2024

vytisknout  e-mailem