Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu - střelivo

Č.j. KRPK-63636/ČJ-2022-1903IZ 

JID: PCR19ETRfo27147259

Policie České republiky

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Rolavská387

360 17Karlovy Vary

Č. j. KRPK-63636-1/ČJ-2022-1903IZ                                            Karlovy Vary 29. července 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O NÁLEZU

Dne 05.07.2022 byly v obci Karlových Varech, ul. Stará Kysibelská nalezeny tyto věci:

  111 ks nábojek.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude věc v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „zákon o zbraních“) uschována u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktního pracoviště Sokolov po dobu 6 měsíců.

Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci, připadne věc do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.

Vlastník věci se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto oznámení přihlásil pod shora uvedeným číslem jednacím na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Karlovy Vary, ul. Rolavská 387, 360 01 Karlovy Vary.

Toto oznámení bude po dobu 6 měsíců vyvěšeno na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx

prap. Ladislav Trnčák                                                                                                                                      por. Mgr. Michaela Klimešová

inspektor                                                                                                                                                          komisař

Vyvěšeno dne: 29.07.2022

Sejmuto dne: 29.01.2023

vytisknout  e-mailem