Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu pistole zn. GLISENTI s náboji

Č. j. KRPE-78764-5/ČJ-2021-1700IY-UO 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že dne 11.10.2021 na adrese ul. Lukavská 769, 56401 Žamberk byla nalezena

pistole samonabíjecí, výr. Glisenti, mod. 1910 r. 9mm Glisenti v.č. B2591 a 267 ks nábojů různé ráže

která je uložena na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Dělnická 1188, 56201 Ústí nad Orlicí.
Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, doručení písemnosti o nálezu věci jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, ulice Dělnická, č. p. 1188, 562 01 Ústí nad Orlicí a v místě nálezu na úřední desce Městského úřadu Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 56401 Žamberk.

Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona
o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx
http://www.zamberk.cz/uredni-deska#144

prap. Rostislav Tóth
inspektor                                                                                                                                                por. Miroslava Červová
                                                                                                                                                               komisař


Vyvěšeno dne: 24.06.2022
Sejmuto dne: 25.12.2022
 

vytisknout  e-mailem