Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PUŠKOVÁ Markéta

Č. j. KRPU-124990-3/PŘ-2023-040321 

Chomutov 18. září 2023

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Obvodní oddělení Chomutov - venkov, ul. Riegrova čp. 4510, 430 01 Chomutov, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 OZNAMUJE

Veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 paní Markéta PUŠKOVÁ, bytem nám. Dr. E. Beneše čp. 1, 431 11 Jirkov si může vyzvednout tuto písemnost:

1) Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti rozhodnutí vedené pod Č. j. KRPU-124990/PŘ-2023-040321

 z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu, na adrese Policie ČR, Obvodní oddělení Chomutov - venkov, ul. Riegrova čp. 4510, 430 01 Chomutov v době pondělí až pátek 07:00 – 15:00 hod., po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost  oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:

www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení 974447100, 974447101

npor. Ing. Martin Beneš

vedoucí oddělení


schváleno elektronicky

   

Vyvěšeno dne: 19.09.2023
Sejmuto dne: 03.10.2023

vytisknout  e-mailem