Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Martina CIRJAKOVÁ

Č. j. KRPZ-71457-50/TČ-2023-1505PA 

Zlín 18. září 2023
Počet stran: 1

Ú ř e d n í   z á z n a m
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle § 209 odst. 1, 3, trestního zákoníku, přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací dle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234 odst. 1 trestního zákoníku

tím, že se osobě Martina CIRJAKOVÁ (roz. KAMENÁ), nar. 26.09.1973 v Jeseník, trv. bytem Lipová-lázně č. p. 614, 790 61 Lipová-lázně

podle §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle §79a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 20.06.2023 pod č.j. KRPZ-71457-12/TČ-2023-150571, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnosti jsou v souladu s ust. §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého trvalého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Nám. T. G. Masaryka 3218, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

Poslední den této lhůty je dnem doručení.

  

nprap. Mgr. Stanislav Cholasta
vrchní inspektor
tel. 974666500

  

Vyvěšeno dne: 19.09.2023
Sejmuto dne: 04.10.2023

vytisknout  e-mailem