Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Dmytro KUSTOV

Č. j. KRPZ-21178-48/TČ-2024-1505PA-DOS 

Zlín 9. července 2024
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení §16, §17 a §18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle §209 odst. 1, trestního zákoníku, přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací dle §230 odst.  2 písm. c), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a zločinu neoprávněné  opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle §234 odst. 3 trestního zákoníku, se osobě Dmytro KUSTOV, nar. 28.09.1995

podle §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle §79a/1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 19.02.2024 pod č.j. KRPZ-21178-8/TČ-2024-150512, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnosti jsou v souladu s ust. §25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nemá na území České republiky hlášenou žádnou platnou adresu pobytu, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Nám. T. G. Masaryka 3218, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (§25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

Poslední den této lhůty je dnem doručení.

por. Ing. David Osina
komisař
tel.: 974 666 504
mail: david.osina@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 10.07.2024
Sejmuto dne: 25.07.2024

vytisknout  e-mailem