Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č.j.KRPC-134641-58/TČ-2022-020681 

Č.j.KRPC-134641-58/TČ-2022-020681                                                                                                                  Prachatice 19. září 2023

                                                                                                                                                                                Počet listů: 1

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, oddělení hospodářské kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, v trestním řízení KRPC-134641/TČ-2022-020681

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Mariya ROGIV, nar. 1997, Václavská 1748/13, 120 00 Praha-Nové Město, Česko, možnost převzetí uvedené písemnosti:

Usnesení  podle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu , ze dne 22. srpna 2023, pod ČJ: KRPC-134641-55/TČ-2022-020681 vydané Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, územním odborem Prachatice, oddělením hospodářské kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, ve věci vydání nehmotné věci, které byla zajištěna dle § 79a trestního řádu na bankovním účtu.

Usnesení podle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu  je tedy v souladu ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, oddělení hospodářské kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, telefon 974236111, v pracovní den od 07:30 hod. do 15:30 hod.   

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

                                                                                                                                                        por. Bc. Vilem Kůs 

                                                                                                                                                                komisař   

Vyvěšeno dne: 19.09.2023

Sejmuto dne:   19.10.2023

vytisknout  e-mailem