Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost

KRPZ-111423-41/ČJ-2018-150026-SV, Dmytro KOTOLUPOV, státní příslušnost Ukrajina 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytových agend
Třída Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín

Č. j. KRPZ-111423-41/ČJ-2018-150026-SV

Zlín 3. ledna 2019
Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor cizinecké policie, oddělení pobytových agend Zlín, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení ve věci správního vyhoštění pana Dmytro KOTOLUPOV, nar. 03.06.1981, státní příslušnost Ukrajina, oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzetí následujících písemností adresovaných shora jmenovanému:

- Rozhodnutí o správním vyhoštění č. j. KRPZ-111423-39/ČJ-2018-150026-SV ze dne 3.1.2019 a rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady správního řízení č. j. KRPZ-111423-40/ČJ-2018-150026-SV zde dne 3.1.2019.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

Adresát si může písemnosti vyzvednout na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytových agend Zlín, třída Tomáše Bati 44, 760 01 Zlín, každý pracovní den od 07:00 do 15:00 hodin do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů (§ 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.). Poslední den této lhůty je dnem doručení

Den vyvěšení: 7.1.2019                                                                                              Den svěšení: 22.1.2019

Zpracoval:
prap. Miroslav Doruška
inspektor
974 661 844
krpz.ocp.opa.zl@pcr.cz

mjr. Bc. Václav Jakuba
vedoucí oddělení
schváleno elektronicky

vytisknout  e-mailem