Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - OLENICH Yana

Č. j. KRPM-17882-51/TČ-2024-140811 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Přerov
Obvodní oddělení Hranice
Purgešova 2, 753 01 Hranice

Č. j. KRPM-17882-51/TČ-2024-140811

Hranice 10. června 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Obvodní oddělení Hranice v trestním řízení pod č. j. KRPM-17882/TČ-2024-140811

oznamuje

dle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě

Yana OLENICH, nar. 29.04.1991 v MELITOPOL, trv. bytem Krynická 488/31, 181 00 Praha-Troja, Česko,

možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení o vydání zajištěných finančních prostředků podle § 81a trestního řádu ze dne 27.05.2024 vedené pod č. j. KRPM-17882-47/TČ-2024-140811, vydané policejním orgánem Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Obvodní oddělení Hranice.

Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresát na uvedené adrese nenachází a nelze zjistit místo jeho aktuálního pobytu, popř. aktuální doručovací adresu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Obvodním oddělení policie v Hranicích, na adrese Purgešova 350/2, 753 01 Hranice, okr. Přerov, a to každý pracovní den v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Lhůta pro vyzvednutí písemnosti je 10 dní od vyvěšení této výzvy na úřední desce Policie České republiky.

S sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Poučení:
Nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl.

nprap. Ing. Vojtěch žeravík
vrchní inspektor
tel: 974 778 776


Vyvěšeno dne: 11.06.2024                                                                                              
Sejmuto dne: 21.06.2024

vytisknout  e-mailem