Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - DÁVID

Č. j. KRPU-40114/PŘ-2024-040764 

                                                                                                                                                                             JID: PCR04ETRfo86993734
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Územní odbor Louny
Oddělení hlídkové služby Postoloprty
Žižkova 236, 439 42 Postoloprty

Č. j.  KRPU-40114/PŘ-2024-040764                                                                                                                        Postoloprty 2. března 2024
                                                                                                                                                                                  Počet stran: 1 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

 

  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hlídkové služby Postoloprty, Žižkova 236, 439 42 Postoloprty, jako příslušný orgán státní správy ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 

OZNAMUJE
 

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád:
 

Pan Denis Dávid, nar. 15.9.1994 si může vyzvednout tuto písemnost:
 

1/ Rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti vedené pod č.j. KRPU-40114/PŘ-2024-040764.

 Z důvodu nevyzvednuté písemnosti uložené na poště v zákonné lhůtě, které se prokazatelné nedaří doručovat písemnost do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zč. 500/2004 Sb., správní řád.
 

      Písemnost si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese PČR Oddělení hlídkové služby Postoloprty, Žižkova 236, 439 42 Postoloprty, ve dnech pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

            Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současné splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přistup.

Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska-aspx

Telefonické spojení:
974 445 801, 974 445 802

Oprávněná úřední osoba: 
ppor. David Fizer
vrchní inpektor
ZVO OHS Postoloprty

Vyvěšeno dne: 02.04.2024
Sejmuto dne:   17.04.2024

vytisknout  e-mailem