Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o možnost převzít písemnost Yurii HADZHA

Č. j. KRPH-12184-38/TČ-2023-050281 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor
oddělení hospodářské kriminality
Ulrichovo nám. 734, 500 02 Hradec Králové

Č. j. KRPH-12184-38/TČ-2023-050281

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost

Policejní orgán Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Hradec Králové dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu per analogiím k § 50l Občanského soudního řádu 

oznamuje 

možnost převzít následující písemnosti:

  • usnesení podle § 79a odst.1 tr. řádu, adresované:  Yurii HADZHA, nar. 21.12.1994

Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce výše uvedeného policejního orgánu, neboť adresát je neznámého pobytu.

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, Mrštíkova 541, Hradec Králové každý pracovní den po celou provozní dobu ode dne vyvěšení na úřední desce až do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky.

Poučení:

Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Odepře-li adresát, případně osoba oprávněná za něj písemnost převzít, písemnost přijmout, poznamená se to na doručence spolu s datem a důvodem odepření. Uzná-li policejní orgán, který písemnost odeslal, že přijetí bylo odepřeno bezdůvodně, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno; na tento následek je tímto adresát doručovatelem upozorněn.

por. Bc. Stanislava Dundrová
komisař

974527426

Vyvěšeno dne: 06.06.2024
Sejmuto dne: 06.07.2024

vytisknout  e-mailem