Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení nálezu věci

Č. j. KRPU-202971-2/ČJ-2022-0400IZ-MO 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení nálezu věci

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště  v Mostě, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. 10 odst. 2 a ust.   § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o zbraních“) a ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“)

oznamuje nález:

  • střelivo ráže 7,62 mm x 25 Tokarev – 88 ks.

K nálezu střeliva  došlo  dne 29.10.2022, kolem 12.00 hodin, v domě na chodbě před bytem v 7. patře, ul. Josefa  Suka 268/25, v Mostě.

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník nalezeného střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraně jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník se může o tuto věc přihlásit na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště v Mostě, ul. Václava Řezáče 224, v úřední dny: v pondělí a středu, v době od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00 hodin. Střelivo  bude uloženo po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadne, dle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních, toto střelivo zbraň  do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                                                                por. Ing. Bronislava Chomátová
                                                                                                                                                                                               komisař OSZBM Most

 

Vyvěšeno dne:  25.01.2023
Sejmuto dne: 25.07.2023

vytisknout  e-mailem