Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Ostrava

Nález zbraně - Moravská ostrava 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 

 Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
 

o z n a m u j e  n á l e z  :
zbraně:
expanzní pistole, zn. IWG, model AMERICAN, ráže 9mmP.A.K., v.č.15192
 
 Nalezení bylo oznámeno Policii ČR, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Ostrava-Střed dne 14. 6. 2010. Zbraň byla nalezena v Moravské Ostravě v prostoru ulice Nádražní.
 
 Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 68 odst. 3, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v plném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.
 
 Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
 
 
zpracoval: nprap. Ondřej Valenta
vrchní inspektor
 
por.  Bc.Martin Konečný
komisař

Vyvěšeno  dne: 3.2.2011
Sňato dne: 3.8.2011
 

vytisknout  e-mailem