Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Ostrava

MŘ Ostrava - nález střeliva na ulici Gen. Píky v Mariánských Horách. 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 

Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
 

o z n a m u j e  n á l e z střeliva:
 

2ks náboj ráže 7,62x54R,
10ks náboj ráže 7,62x39 ,
10ks náboj ráže 7,62x25,
16ks nábojů ráže .22LR,
8ks nábojka ráže 6,8mm,
9ks náboj ráže 7,65Br,
1ks brokový náboj ráže 16.
 
Nalezení bylo oznámeno Policii ČR, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Ostrava-Mariánské Hory dne 10.3.2011. Střelivo bylo nalezeno v Ostravě-Mariánských Horách v prostoru ulice Gen. Píky.
  
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 135 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 68 odst. 3, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v plném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětné střelivo do vlastnictví státu.
 
 Tato písemnost je současně zveřejňována  způsobem  umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx 
 
 
 

vytisknout  e-mailem