Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Opravné usnesení

Č.j.KRPC-7260-41/TČ-2024-020110 

                                                                                                    

Č.j.KRPC-7260-41/TČ-2024-020110                                                                                                              České Budějovice 2. dubna 2024

                                                                                                                                                                         Počet listů: 2

                                                                                                   U S N E S E N Í

Podle ust. § 131 odst. 1 trestního řádu s poukazem na ustanovení § 138 trestního řádu opravuji jinou zřejmou nesprávnost v usnesení policejního orgánu  Policie České republik, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České  Budějovice - město podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu Č.j KRPC-7260/TČ-2024-020110-KRD ze dne 26.03.2024 a to tak, že nesprávný text  usnesení ve znění:

"podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:

Finanční prostředky ve výši  4,75 korun na bankovním účtu č. 332903142/0300, vedeném peněžním ústavem  Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5."

nahrazuji správným textem:

"podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věcí, a to:

Finanční prostředky ve výši  144 800 korun na bankovním účtu č. 332903142/0300, vedeném peněžním ústavem  Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5."

neboť uvedením nesprávného znění došlo k jiné zřejmé nesprávnosti ve vyhotovení usnesení.

                                                                                                Odůvodnění

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení České Budějovice - město dne 26.03.2024 vydal, ve věci vedené pod Č.j. KRPC-7260-39/TČ-2024-020110-KRD, Usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků dle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu, kdy v tomto bylo mylně uvedena částka zrušení zajištění 4,75 korun na bankovním účtu č. 332903142/0300, přičemž usnesením dle §79a odst. 1 byla na uvedeném bankovním účtu zajištěna částka ve výši 144 800 korun.

Tímto usnesením částka 144 800 korun nahrazuje částku 4,75 korun, a to z důvodu zřejmé nesprávnosti v usnesení policejního orgánu, kdy zajištění věci je již zcela bezúčelné a není ho již třeba a ruší se tak v plné výši.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o zřejmou písařskou chybu - jinou zřejmou nesprávnost, která vznikla ve vyhotovení usnesení, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

                                                                                                     

                                                                                                         Poučení:  

Proti tomuto usnesení je přípustná  stížnost, kterou je možno  podat do tří dnů od doručení  u policejního orgánu, který usnesení vydal.  Stížnost má  odkladný účinek.

                                                                                                                                                            Za policejní orgán:

nprap. Bc. Patrik Lexa                                                                                                                   npor. Ing. Edita Mináriková

   vrchní inspektor                                                                                                                                  vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 02.04.2024

Sejmuto dne: 02.05.2024

vytisknout  e-mailem