Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Opava

ÚO Opava - Oznámení o nálezu expanzní zbraně Zoraki a 4 nábojek ze dne 5.6.2020 v Opavě 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Opava, jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zbraních")

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezených věcí:

1) expanzní zbraň - pistole, výrobce ZORAKI, model M 906, ráže 9mm P.A.B., výrobní číslo 002206 s příslušným zásobníkem,

2) 4 ks nábojek zn. WALTHER, ráže 9mm P.A.B.,

které byly nalezeny dne 5. 6. 2020 na katastru města Opavy a následně odevzdány na Policii ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, obvodní oddělení Opava. Uvedené předměty jsou uloženy u Policie ČR krajské ředitelství, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Opava, Rooseveltova 37.

Jelikož nebyl provedeným šetřením majitel předmětu zjištěn, je tento považován za nález a jako takový bude uložen po dobu 6 měsíců v depozitu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Opava, Rooseveltova 37 dle ustanovení § 68 odst. 3 zákona o zbraních. 

Poučení: 

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu šesti měsíců na úřední desce Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Opava. Nepřihlásí-li se její vlastník v zákonem stanovené lhůtě, připadne předmětný nález do vlastnictví státu. Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http: www.mvcr.cz/desky/policie

nprap. Mgr. Pavlína Janečková v. r.

por. Ing. Michal Markus v. r.

vrchní inspektor

komisař

Vyvěšeno dne: 27. 8. 2020

Sňato dne:

vytisknout  e-mailem