Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Yurii BARABASH

Č. j. KRPT-15659-44/TČ-2024-070213 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Nošovice
Nošovice 155, 739 51 Nošovice

Č. j. KRPT-15659-44/TČ-2024-070213                                                                                                          Nošovice 3. dubna 2024
                                                                                                                                                                        Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

            Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Nošovice, v trestní věci pod č.j. KRPT-15659/TČ-2024-070213

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Yurii BARABASH, nar. 09.06.1983 možnost převzetí následující písemnosti:

            Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 16.1.2024 vedené pod č.j. KRPT-15659/TČ-2024-070213, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Frýdek-Místek, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

            Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodního oddělení Nošovice nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenované.

            Adresát si může písemnost vyzvednout na místním oddělení Pankrác, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt npor. Mgr. Stanislav Lasota, tel. 974 732 711, mail krpt.podatelna@pcr.cz.

                                 prap. Bc. Karel Bartoněk                                                                                    npor. Mgr. Stanislav Lasota
                                            inspektor                                                                                                        vedoucí oddělení
                                    Tel.: 974 732 711
                             E-mail: krpt.podatelna@pcr.cz                                                                          v z. npor. Mgr. Miroslav Topiarz
                                Datová schránka: n5hai7v                                                                                     schváleno elektronicky

Vyvěšeno dne: 03.04.2024
Sejmuto dne: 16.04.2024

vytisknout  e-mailem