Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Nataliia STRUK

Č. j. KRPT-39621-74/TČ-2023-070281 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
oddělení hospodářské kriminality
Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek

Č. j. KRPT-39621-74/TČ-2023-070281                                                                                                          Frýdek-Místek 22. května 2023
                                                                                                                                                                        Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, oddělení hospodářské kriminality, Beskydská 2061, Frýdek-Místek v trestní věci pod č.j. KRPT-39621/TČ-2023-070281

oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

Osobě: Nataliia STRUK, nar. 28.04.2001 možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 tr. řádu ze dne 11.02.2023 vedené pod č.j. KRPT-39621-13/TČ-2023-070281, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Hnojník, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, oddělení hospodářské kriminality nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

Adresát si může písemnost vyzvednout na oddělení hospodářské kriminality Frýdek-Místek, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt por. Bc. Jakub Tala, tel. 974732486, mail jakub.tala@pcr.cz

                                                                                                                                                                               por. Bc. Jakub Tala
                                                                                                                                                                                         komisař
                                                                                                                                                                                   tel. 974732486
                                                                                                                                                                                jakub.tala@pcr.cz
 

Vyvěšeno dne: 23.05.2023
Sejmuto dne: 02.06.2023

vytisknout  e-mailem