Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení o možnosti převzít písemnost - Mamuka JOJISHVILI

Č. j. KRPT-141583-49/ČJ-2021-070022 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor cizinecké policie
oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Č. j.  KRPT-141583-49/ČJ-2021-070022                                                                                                       Frýdek – Místek 22. června 2022
                                                                                                                                                                       Počet stran: 2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, vykonávající státní správu podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona číslo  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), ve věci správního řízení za účelem správního vyhoštění č.j:KRPT-141583/ČJ-2021-070022 s panem Mamuka JOJISHVILI, nar. 26.06.1993, st. přísl. GEO, doklad: 20AA16512, trv. bytem Kerchi 6, Tbilisi, Gldani, Gruzie.

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení o ustanovení opatrovníka ze dne 22.6.2021 vedené pod č. j. KRPT-141583-48/ČJ-2021-000022, vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek. Tato písemnost je adresována shora uvedenému účastníku řízení.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat. Jinou adresu pobytu výše uvedeného účastníka řízení nemá správní orgán k dispozici.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.

Adresát  má možnost si písemnost vyzvednout si na Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, na adrese: Beskydská 2061, Frýdek - Místek, tel. 974 721 831.                   

                                                                                                                                                            prap. Rostislav Voroň
                                                                                                                                                                        inspektor           
                                                                                                                                                           oprávněná úřední osoba                                                                           

                                                                                                                  

Vyvěšeno dne: 22.06.2022
Sejmuto dne: 08.07.2022

  

vytisknout  e-mailem