Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věcí - Tachov - KRPP-124741/ČJ-2017-0305IZ

                                                                                                                                                                             PCR03ETRpo80942409                       

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení správního řízení
306 28 Plzeň, Nádražní 4
elektr. úřední deska: viz níže
e-mail: krpp.oszbm.podatelna@pcr.cz
Fax : +420 974 321 308

Č.j.: KRPP-124741/ČJ-2017-0305IZ                                                                                                                               Tachov 23. srpen 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věcí

Oddělení správního řízení Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Policie České republiky v Plzni jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., právní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze správní řád), ve věcech státní správy na úseku zbraní, střeliva a pyrotechnického průzkumu oznamuje veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, odst. 2 správního řádu nález věcí:

47 ks střeliva

když bylo tato střelivo nalezeno v obci Tachov  a její vlastník není znám.

Podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních) nepřihlásí-li se jejich vlastník v 6-ti měsíční lhůtě, připadají nalezené zbraně, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušnina do vlastnictví státu.

Podle § 11, odst. 1, písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož uzemní působnosti se věc nachází.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeho-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

vyvěšeno dne 23. srpen 2018
sejmuto dne   23. únor 2019

                 vyřizuje:                                                                                                                                                                                    

  nprap. Miroslav David                                                                                mjr. Bc. Josef Smrž
                                                                                                                        vedoucí oddělení 

vytisknout  e-mailem