Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení nálezu věci - Domažlice - nález pušky

Č.j.: KRPP-134282-2/ČJ-2019-0305IZ-DO 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Oddělení dohledu a dozoru
306 28 Plzeň, Nádražní 4
e-mail: krpp.oszbm.podatelna@pcr.cz
tel: 974 331 303

Č.j.: KRPP-134282-2/ČJ-2019-0305IZ-DO                                                                                                                      Domažlice 2. října 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení nálezu věci

Oddělení dohledu a dozoru Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Policie České republiky v Plzni, jako věcně příslušný správní orgán ve věcech státní správy a samosprávy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 6 zákona č. 119/2002  Sb., o zbraních a střelivu a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu, oznamuje veřejnou vyhláškou, vydanou podle § 25 odst. 1, odst. 2 správního řádu nález věci:

1 ks puška opakovací

když byla tato věc nalezena cca před 14 dny v katastru obce Mrákov a její vlastník není znám.

Podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních) nepřihlásí-li se jejich vlastník v šestiměsíční lhůtě, připadají nalezené zbraně, střelivo do těchto zbraní, munice nebo výbušniny do vlastnictví státu.

Podle § 11, odst. 1, písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s veškerými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami náleží krajskému ředitelství policie, v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl, není-li takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie, v jehož územní působnosti se věc nachází.

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: http://www.policie.cz/sprava-zapadoceskeo-kraje-o-nas-uredni-deska.aspx

vyvěšeno 2. října 2019  
sejmuto 2. dubna 2020

                                                                                                               nprap. Bc. Vladislava Čejková
                                                                                                                            vrchní inspektor         

vytisknout  e-mailem