Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraní

Č. j. KRPT-98153-6/ČJ-2024-0703IZ - 2 kusy vzduchové pušky, místo nálezu Bohumín 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná
Mírová č. 1429/37, 73506 Karviná

Č. j. KRPT-98153-6/ČJ-2024-0703IZ                                                                                                                                Karviná 15.04.2024

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezených zbraní:

1ks zbraň - druh: Puška vzduchová, výrobce: ČZ Strakonice, model: 803, ráže: 4,5mm (cal.177), výrobní číslo: 8880(E4250), kategorie zbraně: "D", 

1ks zbraň - druh: Puška vzduchová, výrobce: ČZ Uherský Brod, model: Slavia (630), ráže: 4,5mm (cal.177), výrobní číslo: 139938, kategorie zbraně: "D", 

Uvedené zbraně byly nalezeny dne 08.04.2024 v Bohumíně na ulici 9. května, po prošetření policejním orgánem z obvodního oddělení Policie České republiky, Bohumín, byly zbraně uloženy do skladu Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

Poučení:

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

Vyřizuje: nprap. Roman Musil
               tel. 974734303

                                                                                                                                                         npor. Bc. Miroslav Juřička
                                                                                                                                                                         komisař

Vyvěšeno dne: 22.04.2024
Sejmuto dne:  22.10.2024

vytisknout  e-mailem