Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraní - 1 kus části zbraně - baskule- závěr brokovnice - lancasterka, 1 ks zbraň - signální zbraň, místo nálezu Petrovice u Karviné

Č. j. KRPT-58753-7/ČJ-2024-0703IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná
Mírová č. 1429/37, 73506 Karviná

Č. j.  KRPT-58753-7/ČJ-2024-0703IZ                                                                                                                                  Karviná 20.05.2024

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně:

1 ks hlavní část zbraně  - baskule- závěr brokovnice - lancasterka, výrobce: nezjištěn, vzor: neuveden, ráže:(závěr), výrobní číslo: neuvedeno, kategorie zbraně: C, koroze, ztrouchnivělá dřevěná pažba,

1 ks zbraň - signální zbraň, výrobce: Německo, vzor: LP 42, ráže: 26,5mm, výrobní číslo: 127357, kategorie zbraně: B,

Uvedené zbraně byly nalezeny dne 29.02.2024 v  Petrovicích u Karviné - Prstné, po prošetření policejním orgánem z obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 7, byly zbraně uloženy do skladu Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.
Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/ 

                                                                                                                                                          nprap. Roman Musil
                                                                                                                                                             vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 27.05.2024
Sejmuto dne:  27.11.2024

vytisknout  e-mailem