Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška o nálezu zbraně - pistole samonabíjecí, výrobce Česká zbrojovka, vzor 27, ráže 7,65 mm Browning, místo nálezu Dvorec, okr. Bruntál

Č. j. KRPT-123843-3/ČJ-2024-0701IZ 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Bruntál

Č. j. KRPT-123843-3/ČJ-2024-0701IZ                                                                                              Bruntál 4. června 2024

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Bruntál jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně:
- pistole samonabíjecí, výrobce Česká zbrojovka, vzor 27, ráže 7,65 mm Browning,  výrobní číslo neuvedeno, s příslušným zásobníkem.

Uvedená zbraň byla nalezena dne 8. 4. 2024 při úklidu Lesoparku v obci Dvorce, okres Bruntál, následně byla zbraň dne 8. 4. 2023 vydána jako nález policejnímu orgánu Územního odboru Bruntál, Obvodní oddělení Bruntál. Provedenou expertizou z oboru kriminalistika, odvětví balistika bylo zjištěno, že zbraň je nefunkční. Zbraň byla dne 6. 5. 2024 uložena do skladu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Bruntál, Partyzánská č. 9, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru Bruntál. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních. 
Nepřihlásí-li se vlastník výše předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/.

Vyřizuje:
nprap. Ing. Libor Hynšt
tel. 974 731 303

                                                                                                                                                   npor. Mgr. Jaromíra Mikulčáková
                                                                                                                                                                      komisařVyvěšeno dne: 05.06.2024
Sejmuto dne: 05.12.2024

vytisknout  e-mailem