Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu zbraně - jednoranová malorážka

Č. j.: KRPT-14640-7/ČJ-2023-0703IZ - jednoranová malorážka , místo nálezu Český Těšín 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Karviná

Mírová 1429, 735 06 Karviná  Nové Město

Č. j.: KRPT-14640-7/ČJ-2023-0703IZ

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)
 

o z n a m u j e 

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně:

- jednoranová malorážka s pevným tlumičem, domácí výroby, ráže .22 Long Rifle, bez výrobního čísla, se sklápěcí pažbou a s puškohledem - optika značky Delta Optical 3-12x50.

Uvedená zbraň  byla nalezena dne 1.11.2022 v Českém Těšíně na ulici Formanská, po prošetření policejním orgánem z obvodního oddělení Policie České republiky  Český Těšín, byla zbraň uložena do skladu Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/.

Vyřizuje:
nprap. Roman Musil

                                                                                                                                           por. Bc. Miroslav Juřička
                                                                                                                                                         komisař

Vyvěšeno dne: 27.3.2023
Sejmuto dne: 27.9.2023

vytisknout  e-mailem