Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o nálezu části zbraně, malorážková hlaveň, ráže 22 LR

Č. j. KRPT-85685-2/ČJ-2023-0702IZ, nález hlavní části zbraně, malorážková hlaveň, ráže 22 LR, místo nálezu Frýdek-Místek 

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Frýdek-Místek

Č. j.  KRPT-85685-2/ČJ-2023-0702IZ                                                                                                              Frýdek-Místek 30. březen 2023
                                                                                                                                                                         Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou

„nález hlavní časti zbraně“

Malorážková hlaveň, ráže 22 LR, výrobního čísla 545600, výrobce a model nezjištěn.
Uvedená hlaveň byla nalezena dne 06. 10. 2022 na ul. Míru č.p. 1325 ve Frýdku-Místku při kontrole sklepních místností. V současné době je hlaveň uložena u správního orgánu.
Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně, oznamuje se nález zbraně jejímu vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná zbraň připadne do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/

                                                                                                                                                                        por. Bc. Radan Filip v.r.
                                                                                                                                                                        komisař
 

Vyvěšeno dne: 31.03.2023
Sejmuto dne: 01.10.2023

vytisknout  e-mailem