Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - nález zbraní zn. BBM a BREN BRNO

Č. j. KRPE-27114-8/ČJ-2024-1700IY-UO 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Č. j. KRPE-27114-8/ČJ-2024-1700IY-UO                                                                                                         Ústí nad Orlicí 15. května 2024
                                                                                                                                                                           Počet stran: 2 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zbraních") oznamuje veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), že byly nalezeny následující zbraně:

- Expanzní zbraň, výrobce BBM, model 315 Auto, ráže 8 mm Knall, výrobní číslo: CAT.8681
- Expanzní zbraň, výrobce Bren Brno, model Alfa 2, ráže 9 mm P.A. Blanc,výrobní číslo: 4202004752
- 2ks nástavec pro vystřelování pyrotechniky

které jsou uloženy na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věci jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu
6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, a na úřední desce Kontaktní místo Ústí nad Orlicí, ulice Dělnická 1188, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx

Zpracoval: nprap. Romana Poštulková
                  974580305
                                                                                                                                                                     npor. Bc. Miroslava Červová
                                                                                                                                                                       vedoucí kontaktního místa


Vyvěšeno dne: 21.05.2024
Sejmuto dne: 21.11.2024 

vytisknout  e-mailem