Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - nález zbraně a nábojů

KRPH-38595/ČJ-2020-0502IZ 

Hradec Králové 16.6.2021

                                                                                                         

                                                                                           VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, dozoru a dohledu pracoviště Hradec Králové jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) ve věcech výkonu státní správy ve věcech pro zbraně a bezpečnostní materiál

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu, že dne 8.5.2020 bylo mezi obcí Běleč a městskou částí Svinary
n a l e z e n o:

- 1 ks pistole samonabíjecí - zn. DREYSE, vz. 1907, ráže 7,65 Browning

- 11 ks nábojů ráže 7,65 Browning,

které jsou uloženy na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení, dozoru a dohledu pracovišti Hradec Králové, neboť nebyl zjištěn vlastník výše uvedených věci.

         Vzhledem k uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Územního odboru policie Hradec Králové. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.

                                                                                                                                                                                                                                  Datum vyvěšení: 17. 6. 2021

Datum sejmutí:   17. 12. 2021 

                                                                                               por. Ing. Jiří Ježek                                                                                                                                                                                                             komisař                               

vytisknout  e-mailem