Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - nález pistole zn. Walther

Č. j. KRPE- 96540-9/ČJ-2021-1700IY-UO 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že dne 13.12.2021 na adrese ul. Semanínská čp. 1819, 56002 byla nalezena

pistole samonabíjecí, výr. Walther, mod. P38, ráže 9 mm Luger, v.č. 3587b, 1 ks zásobník

která je uložena na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Dělnická 1188, 56201 Ústí nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, doručení písemnosti o nálezu věci jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, ulice Dělnická, č. p. 1188, 562 01 Ústí nad Orlicí a v místě nálezu na úřední desce Městského úřadu Česká Třebová, Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová.

Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx
https://www.ceska-trebova.cz/uredni-deska

prap. Rostislav Tóth
inspektor                                                                                                                     por. Miroslava Červová  
                                                                                                                                    komisař 


Vyvěšeno dne: 24.06.2022
Sejmuto dne: 25.12.2022

                                      

vytisknout  e-mailem