Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - nález částí zbraní

Č. j. KRPE-30725-2/ČJ-2024-1700IY-SY 

KRAJSKÉ ŘEDITELSVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Svitavy

5. dubna 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 04. 12. 2023 v objektu na adrese Suchá Lhota č. p. 23, 570 01 Suchá Lhota, byly nalezeny hlavní části zbraně:

1) hlaveň, zn. Česká zbrojovka, mod. 241, ráže 16x65, výr. číslo 14613

2) hlaveň (hlavňový svazek), zn. J. P. SAUER&SOHN, ráže 16/16, výr. číslo 291120

které jsou uložené na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 02 Svitavy.

Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věcí, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.

                                                                                                                                                                   npor. Bc. Luboš Calda
                                                                                                                                                        vedoucí kontaktního místa Svitavy


Vyvěšeno dne: 15.4.2024
Sejmuto dne: 16.10.2024

vytisknout  e-mailem