Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Ms kraj - nemocenské pojištění

KŘP MSK-oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí 

Oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí:

Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění, pozdějších předpisů, se zveřejňují následující informace:

1) Úřední hodiny, ve kterých je možno u orgánu nemocenského pojištění odevzdat podání, úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech pojištění:
PO –PÁ : 8:00 – 13:00 hodin
Přestávka na jídlo a odpočinek: 11:00 – 11:30 hodin
Adresa, na které je možno odevzdat podání:
KŘP Moravskoslezského kraje
Husovo nám. 2
728 99 Ostrava – Moravská Ostrava

2) Elektronická podatelna PČR KŘP Moravskoslezského kraje, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem v elektronické podobě:
Email: krpt.op.podatelna@pcr.cz
ID DS: n5hai7v


3) Forma technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě:
Veřejná síť internet, záznamová média CD DVD, flash disk.

4) Určení pracoviště k plnění správního orgánu (služebního orgánu I. stupně):
a) Pracoviště, které se podílí na plnění funkce správního orgánu (služebního orgánu I. stupně): oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí, prac. sociálních evidencí,
b) Služební orgán: vedoucí odboru personálního Šárka Mokrošová, 974 721 400, e-mail:sarka.mokrosova@pcr.cz.
c) Pracovník pověřený vedením agendy za služební orgán:
p. Květoslava Adamcová, tel. 974722557, kvetoslava.adamcova@pcr.cz.


5) Určení pracoviště k plnění funkce služebního útvaru (mzdová účtárna):
a) Pracoviště, které vyplácí služební příjem: oddělení služebních příjmů, platů a sociálních evidencí,
b) Pracovník odpovědný za vedení agendy za služební útvar:
Mgr. Zdeněk Žitník, tel. 974721403, zdenek.zitnik@pcr.cz sériové číslo kvalifikovaného osobního certifikátu certifikační autority PostSignum QCA České pošty, s.p. :29 Od de      

vytisknout  e-mailem