Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Veřejná vyhláška - možnost převzít písemnost Mykhailo HANHUR

KRPS-136973-24/ČJ-2018-010023-SV 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v řízení o správním vyhoštění z území členských států Evropské unie cizince Mykhailo HANHUR, nar. 08.09.1972, státní příslušnost  Ukrajina

  

oznamuje

podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

možnost převzít následující písemnost:

Vyrozumění o skončení dokazování

 č.j. KRPS-136973-23/ČJ-2018-010023-SV ze dne 14. září 2018

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, neboť se shora jmenovanému prokazatelně nedaří doručovat písemnosti.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na pracovišti Policie České republiky, Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Kladno, U Šestého 1017, 272 03 Kladno 3 - Dubí v každý pracovní den v době od 07:30 hodin do 15:30 hodin, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Za správní orgán:

nprap. Jakub Kvítek

vrchní inspektor cizinecké policie

oprávněná úřední osoba

vytisknout  e-mailem