Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Frýdek-Místek

ÚO Frýdek-Místek - nález střeliva 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Frýdek-Místek
Č. j.:KRPT-264018-2/ČJ-2012-0702IZ Frýdek-Místek 4. prosince 2012


 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Frýdek-Místek jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou nález střeliva : 20 ks nábojů v malém koženém pouzdře, které jsou uloženy na Policii ČR, Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracovišti ve Frýdku-Místku.

Předmětné věci byly nalezeny dne 29.11.2012 v obci Paskov, na půdě rodinného domu. Vzhledem k tomu, že šetřením Policie České republiky, Obvodního oddělení policie Brušperk, nebyl zjištěn vlastník nalezených věcí, oznamuje se nález jejímu vlastníku veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.

Tato vyhláška bude vyvěšena po 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, na pracovišti ve Frýdku-Místku. Nepřihlásí-li se vlastník věcí v této lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, a předmětné věcí připadnou do vlastnictví státu. Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách: http://www.policie.cz//

 

plk. Ing. Bc. Pavla Škorňová
vedoucí odboru
z.r. Bc. Radan FILIP v.r.
komisař


 

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 4.12.2012
Sejmuto dne: 4.6.2013

vytisknout  e-mailem