Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Frýdek-Místek

Frýdek-Místek - Nález zbraně a střeliva 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), v souladu s ustanovením § 25 odst.1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

o z n a m u j e

                                                                                               veřejnou vyhláškou                                       

„nález zbraně a střeliva“

pistole samonabíjecí polské výroby systém COLT 1911 A1, zn. RADOM označení VIS 35, ráže 9x 19mm, v. č. F2740, 2 ks zásobník, kožené pouzdro, střelivo 1 ks náboj ruské výroby ráže 7,65x25mm, 1ks náboj tuzemské výroby ráže 9mm STEYR, 73 ks nábojů různé výroby ráže 9x19mm.

Uvedené věci byly nalezeny dne 27. 7. 2018 v katastru obce Třinec, ul. Lesní č. 199, sklepní prostory domu  a jsou uloženy u správního orgánu.

Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn vlastník věci, oznamuje se nález jejich vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětné věci připadnou do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.

                                                                                                   plk. Mgr. Marek DVOŘÁK

                                                                                                                            vedoucí odboru

                                                                                                                     z. r. por. Bc. Radan FILIP

                                                                                  

                                                                                

Vyvěšeno dne: 24. srpna 2018

.

vytisknout  e-mailem