Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Frýdek-Místek

ÚO Frýdek-Místek - nález zbraně - neúplné pistole samonabíjecí zn. ERMA 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Frýdek-Místek
Č. j.:KRPT-106273/ČJ-2011-0702IZ

Frýdek-Místek 24. října 2011


 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Frýdek-Místek jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení §10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou nález zbraně : neúplné pistole samonabíjecí, zn. ERMA, model EP 552 S, ráže .22 LR, výrobního čísla s optickým zaměřovačem Meopta 2,5x16 v.č. 591876 bez zásobníku, která je uložena na Policii ČR, Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracovišti ve Frýdku-Místku.

Předmětná zbraň byla nalezena dne 7.7.2011 v katastru obce Morávka, na louce nad přehradou, poblíž RD čp. 420. Vzhledem k tomu, že šetřením obvodního oddělení Policie České republiky Nošovice ani dalším šetřením nebyl zjištěn vlastník nalezené věcí, oznamuje se nález jejich vlastníku veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.

Tato vyhláška bude vyvěšena po 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, na pracovišti ve Frýdku-Místku. Nepřihlásí-li se vlastník zbraně v této lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, a předmětná zbraň připadne do vlastnictví státu. Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách: http://www.policie.cz//

plk. Ing. Bc. Pavla Škorňová

vedoucí odboru

z.r. Bc. Radan FILIP v.r.

komisař


 

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 3.10.2011

Sejmuto dne: 3.4.2012

vytisknout  e-mailem