Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Frýdek-Místek

ÚO Frýdek-Místek - nález zbraně a střeliva. 

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Frýdek-Místek
Č. j.:KRPT-60151/ČJ-2011-0702IZ

Frýdek-Místek 24. června 2011


 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Frýdek-Místek jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení §10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou nález zbraně a střeliva : pistole samonabíjecí, ČZ, model 27, ráže 7,65 Browning, výrobního čísla 490317 a 26 ks střeliva ráže 7,65 Browning, které jsou uloženy na Policii ČR, Krajském ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracovišti ve Frýdku-Místku.

Předmětná zbraň a střelivo byly nalezeny dne 23.2.2011 v bytě č. 4 na ul. Karla Hynka Máchy 1611 v katastru obce Frýdku-Místku. Vzhledem k tomu, že šetřením obvodního oddělení Policie České republiky Frýdek-Místek ani dalším šetřením nebyl zjištěn vlastník nalezených věcí, oznamuje se nález jejich vlastníku veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Podle ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi.

Tato vyhláška bude vyvěšena po 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, na pracovišti ve Frýdku-Místku. Nepřihlásí-li se vlastník zbraně a střeliva v této lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění, a předmětná zbraň a střelivo připadne do vlastnictví státu. Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adresách: http://www.policie.cz//

kpt. Mgr. Aleš STAVINOHA

vrchní komisař

z.r. Bc. Radan FILIP v.r.

komisař oddělení


 

Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 24.6.2011

 

vytisknout  e-mailem