Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Bruntál

Nález střeliva při rekonstrukci domu v katastru obce Rýmařov 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Partyzánská 9
792 01 BRUNTÁL

Č. j. KRPT- 21709-4/ČJ-2010-0701                                                                                                                                                              
 
                                                                                                            Bruntál 16. března 2010
                                                                                                            Počet listů: 1


                                                V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

         Dne 10. 3. 2010  bylo  na Policii České republiky,  OOP Rýmařov odevzdáno 40 ks  střeliva s označením 3*50, 3 ks střeliva s označením 4*52, 5 ks střeliva s označením 12*51, 5 ks střeliva  s označením aym*53, 4 ks malorážkového střeliva s označením SB, 2 ks střeliva s označením bxn*61, 16 ks střeliva bxn*65, 6 ks střeliva s označením bxn*59,  které  bylo  nalezeno v katastru obce Rýmařov, v domě na ulici Divadelní 15/468 při jeho rekonstrukci.  
 
         Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník střeliva, v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu střeliva jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.

Poučení: Podle ustanovení § 135 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
               předpisů, je nálezce povinen opuštěnou věc vydat jejímu vlastníkovi. Tato vyhláška
               bude vyvěšena po dobu 6-ti měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské
               ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní
               materiál,  oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní  materiál  Bruntál.

               Po této  lhůtě  bude  správní  orgán  postupovat  v  souladu s ustanovením § 68
               odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní  a střelivu, ve znění pozdějších 
               předpisů. Nepřihlásí-li se vlastník střeliva v zákonem  stanovené lhůtě,  připadá 
               střelivo do vlastnictví státu.
                              
                Tato stanovená písemnost je zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup
na adrese:  www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni- deska.aspx .

 

                                                                                           
                                                                                   por. Mgr. Jaromíra MIKULČÁKOVÁ
                                                                                                               komisař
                                                                                                                                                                                                       
                Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne:
                Písemnost odstraněna z úřední desky  dne:
                Zpracovala: nprap. Věra Kretová


 

vytisknout  e-mailem