Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška Bruntál

ÚO Bruntál - nález střeliva v Karlovicích 

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
pracoviště Bruntál
Partyzánská, č. 9, 792 01 Bruntál
 
Č. j. KRPT-146156-2/ČJ-2014-0701IZ
Bruntál 14. července 2014
Počet stran: 1
 
 
                                                                                   V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
 
Dne 3. 07. 2014 bylo na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Bruntál, odevzdáno střelivo: 1 ks střeliva značení dtp 57, 1 ks střeliva značení 3-46, 1 ks střeliva značení CZO 54 a 1 ks střeliva značení 15-606-68, které bylo nalezeno v černé igelitové tašce před garáží u rodinného domu v Karlovicích č. 351.   
 
Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu střeliva jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.
 
Poučení: Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6-ti měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a   bezpečnostní materiál, pracoviště Bruntál. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v  souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se vlastník střeliva v zákonem stanovené lhůtě, připadá střelivo do vlastnictví státu.
                        
Tato stanovená písemnost je zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni - deska.aspx .
 
 
Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 14. 7. 2014
 
Písemnost odstraněna z úřední desky dne:
                                                                                                                      por. Mgr. Jaromíra Mikulčáková

                                                                                                                                  komisař

vytisknout  e-mailem