Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - Bruntál

ÚO Bruntál - nález střeliva v Moravskoslezském Kočově 

Policie České republiky

Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje

odbor pro služby zbraně a bezpečnostní materiál

pracoviště Bruntál

Partyzánská9, 792 01  BRUNTÁL

Č.j. KRPT37933-2/ČJ-2014-0701IZ                                                                                           Bruntál 18. února 2014

                                                                                                                                                  Počet listů:1

 
                                                       V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
 
Dne 17. 02. 2014 bylo na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Bruntál, odevzdáno střelivo: 3 ks střeliva ráže 7 x 57 a 45 ks střeliva ráže 9 mm Steyr, které  bylo nalezeno při úklidu nově zakoupené nemovitosti v obci Moravskoslezský Kočov 118.   
 
Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu střeliva jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele.
 
Poučení: Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6-ti měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a   bezpečnostní materiál, pracoviště Bruntál. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraní a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. Nepřihlásí-li se vlastník střeliva v zákonem stanovené lhůtě, připadá střelivo do vlastnictví státu.
                        
Tato stanovená písemnost je zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni - deska.aspx .
 
 
Písemnost byla vyvěšena na úřední desce dne: 18. 02. 2014
 
Písemnost odstraněna z úřední desky dne:
 
 
 
por. Mgr. Jaromíra Mikulčáková
komisař

vytisknout  e-mailem