Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška

ÚO Karviná - oznámení o nálezu expenzní pistole v Petřvaldě 

Č. j. KRPT-11280-10/ČJ-2019-0703IZ                                                                                      Karviná 16. září 2019

          Počet listů: 1

                                                                                                                     

Veřejná vyhláška

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Karviná jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“)

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezených věcí:

 • Expanzní zbraň, zn. ZORAKI, mod. 914, ráže 9 mm P.A.B, výrobní číslo 10133392

                                         

  Uvedená zbraň byla 13. 1. 2019 nalezena na ul. Sokolské 858 v Petřvaldě a po prošetření OOP ČR Petřvald uložena do skladu PČR KŘ Ms kraje, odbor SZBM pracoviště Karviná, ul. Mírová 1429/37, Karviná – Nové Město, neboť provedeným šetřením nebyl zjištěn její vlastník.

  Poučení:

  Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních.

  Nepřihlásí-li se vlastník výše uvedených věcí v zákonem stanovené lhůtě, připadají tyto do vlastnictví státu.

  Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

  Vyřizuje:

  nprap. Tomáš Gamrot v. r.

         vrchní inspektor

                                                                                                       por. Mgr. Květoslava Kozlová v. r.

                                                                                                                         komisař            

 •   Vyvěšeno dne: 23. 9. 2019

 • Sejmuto dne: 23. 3 2020

vytisknout  e-mailem